Informace o příjemci dotace

Autor: Šlampa Lukáš

Projekt je realizován v Mateřská škole speciální, Základní škole speciální a Praktické škole ELPIS, Koperníkova 2/4, Brno.

Škola ELPIS existuje pod různými názvy od roku 1995. Nyní ji navštěvuje 65 žáků základní, 6 praktické a 12 žáků mateřské školy. Vedení i pedagogický sbor za 13 let nasbíral mnohé zkušenosti s učením a výchovou postižených dětí. Strukturu školy tvoří 2 třídy mateřské školy, 9 tříd rehabilitačních, z toho dvě specializované na žáky s poruchami autistického spektra, 2 třídy nižšího stupně pomocné školy a 1 třída praktické školy. Výuka probíhá ve třídách po 6-8 dětech, v každé třídě s dětmi pracuje speciální pedagog a asistent.

Vzhledem k různorodosti postižení dětí, jejich rozdílným schopnostem a dovednostem je zapotřebí velmi individuální přístup ke každému z nich. Zatímco u dětí s těžším postižením jsou pozorovány nejlepší výsledky při individuální práci, u dětí s lehčím postižením je naopak efektivnější práce kolektivní. V loňském roce byla díky sponzorskému daru vybavena jedna z učeben speciální výpočetní technikou - dotykový LCD monitor, speciální klávesnice a myš pro žáky s DMO (dětská mozková obrna) a MR (mentální retardace), velkoplošný LCD panel napojený na PC, který umožňuje lepší práci dětem se zrakovým postižením. Výuka pomocí tohoto zařízení přináší výborné výsledky. Bylo by nicméně vhodné rozšířit spektrum softwarových produktů pro tyto handicapované děti stejně jako množství hardwaru ve škole. S žáky dále pracuje logopedka, pravidelnou péči tělesně postižených dětí na internátě zajišťuje externí rehabilitační pracovnice, děti jsou pod dohledem školního psychologa.

Doplňkem standardní výuky je množství dalších aktivit, které jsou pro děti realizovány. V odpoledních hodinách probíhá vždy jednou týdně dětmi velmi oblíbená canisterapie. Speciálně vycvičení psi pomáhají stimulovat smyslové vnímání žáků, dochází k rozvoji komunikačních a rozumových schopností. Psi se používají i k polohování nepohyblivých dětí. Mezi další aktivity patří plavaní, práce v keramické dílně, kroužek vaření, hudebně-pohybový kroužek a další.

Datum: 10.7.2009 09:23

Blog

Naše webové stránky jsou připraveny pro komunikaci, výměnu názorů, získání nových podnětů při práci s postiženými dětmi.
Děkujeme Vám za každý příspěvek.

Nejnovější založený blog:

Šlampa Lukáš:
Autismus (vydáno 16.8.2009 10:53 zobrazení 25980)

Více blogů ...

Galerie

V této sekci Vám zpřístupňujeme fotografie pořízené při práci s dětmi. Uvítáme však i Vaše snímky.

Nejnovější vložená fotografie:

Přejít do galerie fotografií ...

Video

Záznamy pořízené při práci s dětmi:
Videa z práce s dětmi

Přejít do galerie videí ...

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky