Podrobné informace o projektu Autisté nikoli v autu

Autor: Šlampa Lukáš

Projekt Autisté nikoli v autu je inovativním projektem, který se věnuje tvorbě nových metodických postupů pro vzdělávání postižených dětí.

Projekt je rozdělen do dvou tematických celků. Prvním z nich je tvorba metodických postupů pro vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v rámci praktické třídy střední školy. Druhým logickým celkem je potom tvorba metodických postupů pro práci postižených dětí s výpočetní technikou. Každý z celků je podrobněji popsán níže v textu včetně harmonogramu klíčových aktivit.

 Tvorba metodických postupů pro vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v rámci praktické třídy střední školy

Jedním z cílů projektu je připravit postupy pro vzdělávání dětí postižených autismem v praktické škole. Autisté jsou na škole ELPIS vzdělávání ve škole mateřské a později i základní. Cílem našeho projektu je vytvořit vzdělávání na úrovni školy střední a to v rámci praktické třídy. Jedná se o naprostou novinku, kterou zatím v Jihomoravském kraji nerealizovala žádná škola. Praktické vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra se jeví jako velmi vhodné. Tito žáci mají značný potenciál pro budoucí zaměstnání v chráněných pracovištích stejně jako pro život s minimální péčí okolí. Právě jim by vzdělání v praktické škole mohlo výrazně usnadnit využití vlastního potenciálu. V rámci projektu bude ve škole ELPIS otevřena jedna třída praktické školy. Veškeré získané zkušenosti budou zpracovány do příručky, která umožní dalším školám nabídnout žákům možnost vzdělávání v rámci praktických tříd.

 Tvorba vzdělávacího programu pro výuku práce s výpočetní technikou

Dalším cílem je vytvoření vzdělávacího programu pro výuku práce s informačními technologiemi. Moderní výpočetní technika usnadňuje život a práci mnoha milionům lidí na celém světě, proto vidíme jako velkou výzvu její zapojení do výuky postižených žáků. I přes to, že škola ELPIS, stejně jako mnoho dalších podobných škol, disponuje jistým počítačovým vybavením, toto není používáno k systematické výuce žáků. Jako hlavní důvod nežádoucího stavu spatřujeme fakt, že neexistuje žádná metodika, která by pedagogům pomáhala v zapojení těchto technologií do výuky. Jednoznačným cílem projektu je toto změnit a přinést na svět nový ucelený přehled metod a postupů, jak při zapojování výpočetní techniky do procesu vzdělávání dětí postupovat. Naše teze rovněž prověříme v praxi. Součástí projektu bude vytvoření nového výukového software.

 Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou děti s více vadami. Jedná se o žáky s různými druhy a různou mírou závažnosti postižení. Nejčastější diagnózou našich dětí je DMO (dětská mozková obrna), MR (mentální retardace), autismus, Rettův syndrom, Downův syndrom. K těmto postižením se často přidružují vady řeči, zraku a sluchu. Podle závažnosti postižení se potřeby každého z nich různí. U všech dětí se snažíme docílit toho, aby se staly co nejvíce soběstačnými, aby zvládly základy sebeobsluhy, hygienické návyky, aby se dokázaly najíst a případně si připravit jednoduchá jídla. Naučit děti jak se chovat na ulici (základy dopravní nauky), jak nakupovat v obchodě, jak zacházet s potravinami a mnoho dalších praktických a užitečných činností. Důležitý je rozvoj komunikace a to především u dětí s poruchami řeči. Děti s lehčím stupněm mentální retardace jsou dále schopny naučit se čtení, psaní i jednoduchým počtům. Nejšikovnější jedinci si při odborné speciálně pedagogické péči osvojí takové dovednosti, že mohou najít uplatnění v chráněných pracovištích. Přínos pro cílovou skupinu Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření nových postupů a metod, které umožní lepší, efektivnější a kvalitnější vzdělávání postižených žáků. Těmto dětem implementace projektu přinese nové možnosti vzdělání, otevře jim cestu do světa informačních technologií. Zvláštní význam má pak projekt pro děti s poruchami autistického spektra. Těmto dětem přinese projekt zcela nový stupeň vzdělání, který nyní není v Jihomoravském kraji dostupný. Zkušenosti a případné úspěchy tohoto projektu pak přinesou možnost podobným školským zařízením realizovat rovněž tyto myšlenky v praxi a tak nabídnout více prostoru pro vzdělání cílové skupiny.

Jelikož všechny postupy a informace budou zpracovány a to jak v tištěné tak i multimediální podobě a zdarma nabídnuty dalším školským zařízením, zavádění poznatků do praxe bude výrazně jednodušší a rychlejší.

Datum: 10.7.2009 09:23

Blog

Naše webové stránky jsou připraveny pro komunikaci, výměnu názorů, získání nových podnětů při práci s postiženými dětmi.
Děkujeme Vám za každý příspěvek.

Nejnovější založený blog:

Šlampa Lukáš:
Autismus (vydáno 16.8.2009 10:53 zobrazení 25980)

Více blogů ...

Galerie

V této sekci Vám zpřístupňujeme fotografie pořízené při práci s dětmi. Uvítáme však i Vaše snímky.

Nejnovější vložená fotografie:

Přejít do galerie fotografií ...

Video

Záznamy pořízené při práci s dětmi:
Videa z práce s dětmi

Přejít do galerie videí ...

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky